USR besöker – Debatt om aktiv dödshjälp
Den 6 november hölls en debatt om aktiv, även kallad frivillig, dödshjälp i MIT-huset på Umeå universitet. Debatten lockade många studenter och självklart var USR på plats! Folkuniversitetet och Umeå studentkår har planer för liknande evenemang i framtiden.
november 15, 2018

USR besöker – Debatt om aktiv dödshjälp

Den 6 november hölls en debatt om aktiv, även kallad frivillig, dödshjälp i MIT-huset på Umeå universitet. Debatten lockade många studenter och självklart var USR på plats! Folkuniversitetet och Umeå studentkår har planer för liknande evenemang i framtiden.

USR möter debattörerna

Stellan Welin, professor Emeritus vid Linköpings universitet och ordförande för organisationen ”Rätten Till en Värdig Död”. 


3 argument för aktiv dödshjälp?

Stellan inflikar direkt att han vill kalla det för frivillig dödshjälp.

  1. För att slippa lidande.
  2. För att det ingår i vårt självbestämmande. Läkaren ska inte få bestämma över vår sista tid, utan det ska vi själva få göra. Patienten borde ha rätt att få välja dödshjälp, precis som en kvinna har rätt att välja abort. 
  3. Frivilligheten. De som är emot dödshjälp drabbas inte av det, däremot drabbar ett förbud de som vill ha dödshjälp men inte får det. Vår organisation anser också att ingen läkare ska tvingas till att utföra det, vilket finns i lagstiftat i olika länder. 

Varför tror du evenemang som detta lockar studenter?

– Jag vet faktiskt inte. Många unga är öppna för mer existentiella frågor och döden kanske är lagom abstrakt när man är ung. Det är ju nästan omöjligt att få PRO-tidningen att diskutera döden eller dödshjälp. Jag tänker mig att är man student så ligger det längre bort och blir kanske enklare att samtala kring.

 

Per Ewert, medstiftare och Director vid den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.

3 argument mot aktiv dödshjälp?

  1. Principiellt. Det tillhör en grundläggande moraluppfattning att samhället inte ska ta livet av sina medborgare.
  2. Att studera konsekvenserna i de länder som infört någon form av dödshjälp. Hur förfärande det blivit i de länderna i form av det sluttande planet, det vill säga att det hela tiden är fler och fler personer och grupper som omfattas av dödshjälp.
  3. Det motsäger det alternativ som är det bästa i ett civiliserat samhälle, nämligen en utvecklad palliativ vård.

Varför tror du evenemang som detta lockar studenter?

– För att det är en uppbenbart central fråga i ett samhälle, då frågor om liv och död alltid är väsentliga för oss som individer. Det var värdefullt att få ha debatten och diskutera så viktiga frågor med studenter, ett berömvärt initiativ från arrangörerna.

 

Vad tyckte du om debatten?

Anton, student på samhällsvetarprogrammet

– Frågan är intressant, men jag tycker att fokuset lätt hamnade på praktiska exempel och specifika fall. Jag hade gärna sett en mer moralfilosofisk diskussion om den fria viljan och grundläggande principer för människan.

Miranda, student på juristprogrammet

– Verkligen över mina förväntningar! Det var väldigt intressant att få ställa frågor till debattörerna efteråt. Jag har själv jobbat inom äldrevården och frågan väcker mycket tankar. Dock saknade jag perspektivet på hur det skulle fungera rent praktiskt här i Sverige, eftersom debatten mest utgick från utländska exempel.

 

Emelie Abrahamsson, medarrangör Credo

  Debatten var lyckad. Jag är väldigt glad över att det kom upp så många frågor i publiken!

Evelina Krantz, medarrangör UMS

  Det var en väldigt mänsklig och bra debatt. Alla gjorde sina misstag, men de försökte hålla god ton. Även om jag själv har en väldigt stark åsikt fick man en känsla för den andra sidan. 

© Umeå studentradio 2018

Adress

Samhällsvetarhuset S107
Umeå universitet
Box 7652 Umeå

Ansvarig utgivare

Max Emanuelsson
stationschef@umeastudentradio.se