Bottenplacering för Umeå Universitet
Måndagen den 15 mars släpptes årets klimatranking, som visade att universitets klimatarbete är bristande.
mars 17, 2021

Bottenplacering för Umeå Universitet

Måndagen den 15 mars släpptes årets klimatranking, som visade att universitets klimatarbete är bristande.

Publicerad: 2021-03-17

Föreningen Klimatstuderna har sedan 2020 publicerat en lista där Sveriges universitet och högskolor rankas utifrån hur bra klimatarbete de gör. Rankingen utgörs av fyra faktorer: Mål och handlingsplan, mätning av totala utsläpp, flygutsläpp per arbetskraft och minskning av flygutsläpp. Enligt ett pressmeddelande från Klimatstudenterna är målet med listan att studenter ska bli medvetna om vilka lärosäten som anpassar sitt klimatarbete efter Parisavtalet och forskningen.  Undersökningen görs genom att klimatstudenterna skickar ut undersökningen till alla Sveriges universitet och högskolor som själva svarar, vilket leder till rankingen utifrån ett poängsystem.

 

Umeå Universitet placerar sig på plats 19 av 25 lärosäten i Sverige. Får höga poäng i flygutsläpp per arbetskraft och minskning av flygutsläpp. Däremot har alla deltagande lärosäten i Sverige fått 25 av 25 poäng på minskade flygresor på grund av corona. Umeå får däremot endast åtta poäng gällande mätning av sina utsläpp och 11 poäng i kategorin avseende att ha tydliga mål och handlingsplaner.

 

Hans Wiklund, universitetsdirektör på Umeå universitet, kommenterade i tisdags resultatet i ett mail till Umeå studentradio.

“ Forskning och utbildning är Umeå universitets viktigaste bidrag för att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en viktig fråga för oss, vilket också framgår av universitets vision. Vi har också sedan en tid intensifierat vårt miljö- och hållbarhetsarbete. I dagarna kommer rektor att besluta om den första handlingsplanen för klimat och hållbarhet för Umeå Universitet. Planen har mål och aktiviteter för de 13 områden som finns i Klimatramverket för universitet och högskolor. Vi har valt ett brett anslag och kommer inte enbart att följa upp faktiska koldioxidutsläpp, utan ett bredare miljöperspektiv och de globala hållbarhetsmålen.”

–   Under pandemin minskade lärosätena sina utsläpp i en takt de tidigare dömt som omöjlig. Nu vet vi att det är möjligt, säger Alexander Palmér, ledamot i Klimatstudenternas nationella ledning,i pressmeddelandet.

Bild: Klimatstudenterna ”Climate Action Ranking 2021”

© Umeå studentradio 2020

Adress

Samhällsvetarhuset S107
Umeå universitet
Box 7652 Umeå

Ansvarig utgivare

Vilma Wikström
stationschef@umeastudentradio.se