Avalanche Radio

Sänder: Fredagar 18-19

Programledare: Victor Q Woronowicz

Programbeskrivning

Avalanche Radio förser lyssnarna med en inblick i den stora och varierande musik som faller inom ramarna för elektronisk dansmusik. Victor Q och hans gäster kommer sträva efter att utvidga och utveckla den underjordiska musikscenen i Umeå och norra Sverige, samt att nå ut till en internationell publik. Avalanche Radio är en del av Club Avalanche och kommer främja samma värderingar som varumärket står för: en dynamisk musikupplevelse.

Description in English

Airs: Fridays 18-19

Avalanche Radio provide listeners with an insight to the vast and diverse of music within Electronic Dance Music. Victor Q and guests will aim to expand and develop the underground music scene within Umeå and northern Sweden as well as reaching out to an international audience listening in. Avalanche Radio is part of Club Avalanche and it will promote the same values which the clubbing brand stands for: a dynamic music experience.