Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig!

STYRELSEN

 


Ordförande

Hanna Grimgard
ordforande@umeastudentradio.se
076-110 80 59


Vice ordförande

Amanda Hällsten
viceordforande@umeastudentradio.se
070-290 72 74


Kassör

Kristoffer Muregård
kassor@umeastudentradio.se
070-374 34 78


Sekreterare

Wihelm Sandelin
sekreterare@umeastudentradio.se

Ledamot

Ruben Ångqvist
070-649 76 71

Ledningen

Stationschef
Max Emanuelsson
stationschef@umeastudentradio.se
072-7355410

Huvudredaktör
Manne Berggren wiklund
070-5096796

Musikchef
Jonas Fagerström
Musikchef@umeastudentradio.se

Eventansvarig
Martin Öström