Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig!

STYRELSEN 

Ordförande
Hanna Grimgard
ordforande@umeastudentradio.se
076-110 80 59


Vice ordförande

Amanda Hällsten
viceordforande@umeastudentradio.se
070-290 72 74


Kassör

Kristoffer Muregård
kassor@umeastudentradio.se
070-374 34 78


Sekreterare

Wilhelm Sandelin Anton
sekreterare@umeastudentradio.se

Ledamot

Ruben Ångqvist
070-649 76 71

 

LEDNINGEN

Stationschef
Max Emanuelsson
stationschef@umeastudentradio.se
072-7355410

Programchef
Manne Berggren Wiklund
070-5096796

Nyhetschef
Saga Aginger
nyhetschef@umeastudentradio.se

Musikchef
Jonas Fagerström
musikchef@umeastudentradio.se

Eventansvarig
Martin Öström